Ademlucht analyse conform EN 12021


Ademlucht is de term die we gebruiken voor adembescherming in de gezondheidszorg, hulpverlening, industrie en duiken. Het zorgt ervoor dat de patienten kunnen overleven en brandweer, duikers en werknemers in de industrie hun taken op een veilige manier kunnen uitvoeren.


Industrienorm EN 12021


Verontreiniging van perslucht voor ademlucht toepassingen is een serieus gezondheidsrisico.              De kwaliteit van perslucht, gebruikt in ademhalingsapparatuur is daarom gespecificeerd in de Europese norm EN 12021: 2014.


Lucht tot 40 bar voor ademhalingsapparatuur met gecomprimeerde lucht moet een drukdauwpunt hebben dat voldoende laag is om condensatie en bevriezing te voorkomen. Wanneer het apparaat bij een bekende temperatuur wordt gebruikt en opgeslagen, moet het drukdauwpunt minimaal 5°C onder de waarschijnlijke laagste temperatuur liggen.


Als de omstandigheden van gebruik en opslag van de persluchttoevoer niet bekend zijn, mag het drukdauwpunt niet hoger zijn dan -11°C.Dit leidt direct tot de conclusie dat ademhalingsapparatuur, aangesloten op een perslucht- leidingnet waar het drukdauwpunt niet <+3°C (ISO 8573.1, Klasse 4; koeldrogerkwaliteit) niet aan de norm kan voldoen!

De vereisten conform EN 12021:2014

(vervangt EN12021:1999)


Zuurstof 21% ± 1 Vol. %


Restolie (VOC) - aerosolen en mist >6°C <0,5mg/m³


Geur- en smaak neutraal


Kooldioxide CO² (ppmv = ml/m³) < 500 ppmv


Koolmonoxide CO (ppmv = ml/m³) < 5 ml/m³


Watergehalte (ppmv) <35 mg/m³ (>200 barg)


Drukdauwpunt < 11°C


(Referentie condities bij 1.013 mbar en 20°C)


De enige manier om te controleren of uw luchttoevoer geschikt is om te ademen, is door regelmatig te testen. Alle testrapporten moeten minstens 5 jaar worden bewaard.