Meten van persluchtkwaliteit


In de praktijk zien we dat persluchtkwaliteit voor veel bedrijven een vanzelfsprekendheid is.

Te vaak wordt het afgedaan als “het zal wel goed zijn, als het maar schoon en droog is.”

In productieprocessen worden allerlei machines gebruikt die in veel gevallen op een of andere manier met perslucht verzorgd worden én een specifieke eis hebben t.a.v. de persluchtkwaliteit.

Binnen de industriestandaard ISO8573-1 hanteren we per toepassing verschillende klassen, afhankelijk van de producten waarmee de perslucht in aanraking komt.

ISO standaard 8573-1


De norm voor persluchtkwaliteit ISO 8573-1:2010 biedt handvaten om de persluchtkwaliteit in een productieproces te definiëren en te controleren. Door de veelheid van perslucht bediende machines wordt veelal gewerkt met één kwaliteitsstandaard perslucht qua filtratie, droging en vuildeeltjes, terwijl sommige processen en/of machines een andere persluchtkwaliteit nodig hebben om probleemloos en productveilig te kunnen werken.


In o.a. de voedingsmiddelenindustrie, farmacie, ziekenhuizen en laboratoria dient voorkomen te worden dat vervuilde perslucht in contact kan komen met het product (directe c.q. indirecte contaminatie) dan wel kostbare analyseapparatuur vervuilt.
X-stetic Industrial verschaft op een snelle en effectieve wijze inzicht in de kwaliteit van uw perslucht conform de gedefinieerde ISO 8573-1 klasse door op locatie/gebruikersniveau de persluchtkwaliteit te meten op restvocht, restoliemist (VOC) en vuildeeltjes.